Het laatste dagjournaal van 2024:

We gingen opstaan en hadden inloopontbijt. Toen gingen we in groepjes van 7 fietsen naar het Bunkermuseum. Het museum gaat over de tweede wereldoorlog. We vonden het allemaal interessant. Daarna hadden de kooktantes een lekkere barbecue voor ons klaar staan met hamburgers, frikadellen, macaroni- en aardappelsalade. Na het eten gingen we ons klaarmaken voor de afscheidsdisco. Toen iedereen klaar was, gingen we naar de disco lopen. We hebben een groot feest gevierd samen. Na het feest gingen we ons klaarmaken voor het slapen slapen, want de volgende dag moeten we er vroeg uit om alles op te ruimen.

Groetjes vanaf de boot. Van ons allemaal

Het laatste dagjournaal van 2024: